Tips

*Stel een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op, dit maakt het onderhoud van een pand inzichtelijk en zorgt dat de kosten beheersbaar blijven.

*Stel onderhoud niet te lang uit. Goed onderhoud is essentieel voor de veiligheid en waarde van uw pand. De ervaring leert dat door het uitstellen van onderhoud de kosten versneld toenemen.

*Inspecteer 1 maal per jaar de buitenschil van uw pand (dak, gevel, balkons), maak hierbij gebruik van foto’s zo kunnen eventuele gebreken veel sneller worden vastgesteld.

*Reinig regelmatig uw balkon en / of gevel. Hiermee verlengt u de levensduur aanzienlijk.

*Vraag in het geval van twijfel advies.

Alsemgeest Gevelwerken